รองคณบดี

krissana_resize

ดร.กฤษณะ ทองแก้ว

  • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
  • ห้องทำงาน :
  • ติดต่อ :
  • อีเมลล์ : krishna.tho@sru.ac.th
  • การศึกษา
  • งานวิจัยที่สนใจ
  • ผลงานตีพิมพ์