การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน “The Integration of Knowledge for Sustainable Society” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

Click to view map
When:
18 กรกฎาคม, 2018 – 20 กรกฎาคม, 2018 all-day
2018-07-18T00:00:00+07:00
2018-07-21T00:00:00+07:00
Where:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96
หมู่ 3 ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล นครปฐม 73170 ไทย
Cost:
1,500
Contact:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
02 441 6059 ต่อ 2421-2425

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 ขึ้น ในครั้งนี้ได้ขยายขอบเขตประชุมเป็น “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society)” แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมอาคาร  (Building Innovation) กลุ่มที่ 2 การบูรณาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (Integration of Science and Technology) และกลุ่มที่ 3 สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (Social science for Community Development)

หมดเขตรับบทความ : 17 เม.ย. 2561