การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20

When:
15 March, 2019 all-day
2019-03-15T00:00:00+07:00
2019-03-16T00:00:00+07:00
Where:
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
Cost:
1,500-2,500.-
Contact:
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0-4320-2420

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20th National Graduate Research Conference) วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กำหนดการ
สมัครนำเสนอผลงาน : 15 ตุลาคม 2561 – 7 มกราคม 2562
สมัครเข้าร่วมประชุม(ไม่นำเสนอผลงาน) : 15 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลตอบรับให้นำเสนอผลงาน : 31 มกราคม 2562
วันสุดท้ายของการส่ง Manuscript (ที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว) : 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันนำเสนอผลงาน : 15 มีนาคม 2562