คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

Click to view map
When:
14 กรกฎาคม, 2018 all-day
2018-07-14T00:00:00+07:00
2018-07-15T00:00:00+07:00
Where:
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก รำไพพรรณี ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขตทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ไทย
Contact:
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-2182155, 02-2182178

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ / วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (National Communication Academic Conference)
ภายใต้ความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์-และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561
ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2561
– ไม่เสียค่าใช้จ่าย –

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมรูปแบบบทความได้ที่นี่: Download

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
สำนักงานบัณฑิตศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร. 02-2182155, 02-2182178
e-mail: NCAC.conference@gmail.com