งานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

When:
15 March, 2019 all-day
2019-03-15T00:00:00+07:00
2019-03-16T00:00:00+07:00
Where:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Cost:
1,000-2,500.-
Contact:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
055-267-038

     “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 23 มีนาคม 2561
ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)

กำหนดการส่งบทความวิจัย
1. เปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมรับบทความ Full Paper 27 พฤศจิกายน 2561
2. ปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์ พร้อมปิดรับบทความ Full Paper 15 มกราคม 2562
3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ Full Paper 1 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562
4. ผู้เขียนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมส่งฉบับแก้ไขกลับมายังคณะทำงาน ภายในวันที่ 30 มกราคม 2562
5. ประกาศผลการพิจารณา 10 กุมภาพันธ์ 2562
6. วันจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562 15 มีนาคม 2562

Blog Attachment