รับสมัครสอบชิงทุน

Click to view map
When:
15 มีนาคม, 2018 – 11 มิถุนายน, 2018 all-day
2018-03-15T00:00:00+07:00
2018-06-12T00:00:00+07:00
Where:
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
ถนน สาทรใต้ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
Contact:
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน
022850581-2

เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) กำลังเปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program (HHH) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 1-3 ทุน สำหรับผู้บริหารระดับกลางไปศึกษาอบรมและฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10-12 เดือน วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร นักวิชาการ นักวิชาชีพระดับกลางขององค์กรภาครัฐและเอกชนที่ต้องการจะสร้างบุคลากรรุ่นใหม่เพื่อก้าวไปเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต และสร้างเครือข่ายคนคุณภาพในวงวิชาการ/วิชาชีพให้กว้างขวางขึ้น

ทุนดังกล่าวเป็นทุนที่ไม่ให้ปริญญาและเปิดรับสมัครในสาขาที่หลากหลาย โดยเน้นสาขาด้านการบริหาร การจัดการ การวางแผนและนโยบาย ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครทุน HHH มีดังนี้

  1. มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง และมีอายุระหว่าง 30-50 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี โดยมีคะแนนเฉลี่ยตลอดการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  3. มีผลคะแนน TOEFL อย่างน้อย 71 (IBT) หรือผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0
  4. ดำรงตำแหน่งบริหารหรือมีบทบาทเชิงนโยบายในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน และได้รับการรับรองจากหน่วยงานว่าจะสามารถกลับเข้าทำงานได้เมื่อการรับทุนสิ้นสุดลง

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.fulbrightthai.org (หน้าแรกภายใต้หัวข้อ “Grants for Thais”) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย)