การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

Click to view map
When:
1 สิงหาคม, 2018 – 3 สิงหาคม, 2018 all-day
2018-08-01T00:00:00+07:00
2018-08-04T00:00:00+07:00
Where:
จ.ตรัง
เลข ที่ 1 อำเภอ เมือง
ถนนราชดำเนินนอก ตำบล บ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 ไทย
Cost:
1500
Contact:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
0-7431-7100

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดประชุมวิชาการร่วมกัน โดยหมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม สู่สังคมภายนอก ตลอดจนเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

[หมดเขตรับบทความ : 4 เมษายน 2561]