26 กรกฎาคม, 2018 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

Click... อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
Read More
17 กรกฎาคม, 2018 / News Post, News PR

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

* อ่านรายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 
Read More
28 มิถุนายน, 2018 / News Post

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศสอบประมวลความรู้นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
Read More
27 มิถุนายน, 2018 / News Post, News PR

ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
Read More