ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2561

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปี 2561 ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และได้จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป โดยมี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ร่วมเป็นประธานีในพิธี  พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญกันอย่างพร้อมเพียง

« 1 ของ 3 »

Related Blogs