ขอร่วมแสดงความยินดีกับสุรชัย นาคแถม คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศมาเลเซีย

 

    บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนายสุรชัย นาคแถม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญเงิน ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นของไทย