ขอร่วมแสดงความยินดีกับ จุฑามาศ โขนขำ คว้าเหรียญทองแดง ซีเกมส์ที่ประเทศมาเลเซีย

บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ โขนขำ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ด้วยผลงาน 60.73 วินาที