วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
113
เนื้อหา
286
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
715385

    บัณฑิตวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวจุฑามาศ โขนขำ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คว้าเหรียญทองแดง ในการแข่งกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จากการแข่งขันกรีฑา ประเภทวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร หญิง ด้วยผลงาน 60.73 วินาที