วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701362

 

       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ในระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2560 โดยศึกษาดูงานการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โดยจะผลจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้มาพัฒนาการบริหารและการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่อไป

 


 

  • ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

panyapiwat (1).JPGpanyapiwat (10).JPGpanyapiwat (11).JPGpanyapiwat (12).JPGpanyapiwat (13).JPGpanyapiwat (14).JPGpanyapiwat (15).JPGpanyapiwat (2).JPGpanyapiwat (3).JPGpanyapiwat (4).JPGpanyapiwat (5).JPGpanyapiwat (6).JPGpanyapiwat (7).JPGpanyapiwat (8).JPGpanyapiwat (9).JPG

  • ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

mahidol (1).JPGmahidol (10).JPGmahidol (11).JPGmahidol (12).JPGmahidol (13).JPGmahidol (14).JPGmahidol (2).JPGmahidol (3).JPGmahidol (4).JPGmahidol (5).JPGmahidol (6).JPGmahidol (7).JPGmahidol (8).JPGmahidol (9).JPG

  • ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

pranakorn (1).JPGpranakorn (10).JPGpranakorn (2).JPGpranakorn (3).JPGpranakorn (4).JPGpranakorn (5).JPGpranakorn (6).JPGpranakorn (7).JPGpranakorn (8).JPGpranakorn (9).JPG