วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701312

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 5 รูป และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย) โดยมีอธิการบดี (ผศ.ดร.สมทรง นุ่มนวล) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมทำบุญ