วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701313

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญร่วมการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 “สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0” วันที่ 18 มกราคม 2561 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

กำหนดการนำเสนอบทความ
กำหนดการ วันเวลา
เปิดรับบทความวิจัย
การชำระเงินค่าลงทะเบียน แจ้งการโอนเงิน Click
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 ตุลาคม 2560
ภายใน 7 วันหลังจากส่งบทความ
แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย ตรวจสอบที่นี่ 30 ตุลาคม 2560
นักวิจัยส่งบทความวิจัยฉบับแก้ไข ภายใน 7 วันหลังจากได้รับข้อเสนอแนะ
ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย 14 พฤศจิกายน 2560
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย 18 มกราคม 2561

 

 ติดต่อสอบถาม

สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 หมู่ 9 ถนน พหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57100
โทรศัพท์ 053-702870 ต่อ 10
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-5126-8181, 08-8519-5290