วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701353

          บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมจัดบูธในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 ณ หน้าอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

           การบรรยายพิเศษ เรื่อง คนไทยรุ่นใหม่ ต้อง Like วิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 

  • การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
  • การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
  • นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
  • แสดงผลงานอาจารย์ นักศึกษา
  • การจำหน่ายสินค้า ฯลฯ 

image (10).jpgimage (1).jpgimage (11).jpgimage (13).jpgimage (12).jpgimage (14).jpgimage (15).jpgimage (2).jpgimage (3).jpgimage (4).jpgimage (5).jpgimage (7).jpgimage (6).jpgimage (8).jpgimage (9).jpg