วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
113
เนื้อหา
286
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
715388

ตามประการศคณะกรรมการการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บัดนี้ึคณะกรรมการฯ มีผู้ผ่านการพิจารณาดังเอกสารแนบ

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีความเหมาะสมในการเข้าเสนอแนวทางการพัฒนาฯ