วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854312
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/kang_grad/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/20151220/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

          เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "The Creativity of Pedagogues & Innovations in Teaching English for Academic and Occupational Purpose (TEAOP)" โดย Asst. Prof. Dr. Chatkaew Paowiset ณ ห้อง GA104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (บัณฑิตวิทยาลัย)

DSC_0047_resize.JPGDSC_0050_resize.JPGDSC_0051_resize.JPGDSC_0054_resize.JPGDSC_0056_resize.JPGDSC_0057_resize.JPGDSC_0065_resize.JPGDSC_0067_resize.JPGDSC_0068_resize.JPGDSC_0069_resize.JPGDSC_0070_resize.JPGDSC_0092_resize.JPGDSC_0097_resize.JPGDSC_0104_resize.JPGDSC_0106_resize.JPG