วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854295
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
Admiror Gallery cannot create thumbnails in /home/kang_grad/public_html/plugins/content/admirorgallery/admirorgallery/thumbs/20160217/
Check folder permmisions!
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.1e-fips mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.4.16
Client OS:Unknown
PHP:5.4.16

           

               บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใน "โครงการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559

 

 


 

ประมวลภาพ