วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
92
เนื้อหา
387
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
854273
มีปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มุ่งมั่น ประสานคนและสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ

 

         บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ วัดภูธรอุทิศสิทธิราม

DSC_0059.JPGDSC_0093.JPGDSC_0116.JPGDSC_0122.JPGDSC_0130.JPGDSC_0132.JPGDSC_0141.JPGDSC_0144.JPG