วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701314

 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศและรายงานตัวนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง GA103 ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

6aug (1).jpg6aug (10).jpg6aug (11).jpg6aug (12).jpg6aug (13).jpg6aug (14).jpg6aug (15).jpg6aug (16).jpg6aug (17).jpg6aug (18).jpg6aug (19).jpg6aug (2).jpg6aug (20).jpg6aug (3).jpg6aug (4).jpg6aug (5).jpg6aug (6).jpg6aug (7).jpg6aug (8).jpg6aug (9).jpg