วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ระบบการตรวจสอบการคัดลอกวรรณกรรม
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร
การประชุมวิชาการในประเทศไทย
ระบบบริการการศึกษา
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียติ
ระบบบริหารจัดการเรียนรู้
รายชื่องานวิจัยบัณฑิตศึกษา
สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ชม
99
เนื้อหา
282
เว็บลิงก์
9
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
701357

บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) ได้จัดโครงการ "มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์" ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อรวมใจคนราชภัฏในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และประชาชนที่มีใจจงรักถวายงานพ่อหลวงเป็นครั้งสุท้าย โดยมีบุคลากร นักศึกษา ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประชาชนเละหน่วยงานโดยรอบมหาวิทยาลัยให้ความร่วมมืออย่างคับคั่ง ซึ่งตั้งเป้าที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) กว่า 5 หมื่นดอก

flower (10).jpgflower (1).jpgflower (11).jpgflower (12).jpgflower (2).jpgflower (3).jpgflower (4).jpgflower (5).jpgflower (6).jpgflower (7).jpgflower (8).jpgflower (9).jpg