หมดเขต: ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″

📢📢 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอภายในงาน” มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564″ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

🔔* รับจำนวนจำกัด * บทความวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Video Communications) !!

🔺ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดย

👉 Scan QR Code หรือ

👉 ลิ้งค์ https://forms.gle/8LyFGwxJBSUPK2ph7 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

และดาวน์โหลดรูปแบบบทความ โดย

👉 Scan QR Code หรือ https://qrgo.page.link/1ycxc

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-7791-3340