จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านระบบออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข

วานนี้ (30 พฤศจิกายน 2564) ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการคุมสอบ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข ที่จะเข้าสอบประมวลความรู้ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 โดยมีนักศึกษาจากหลักสูตรต่าง ๆ เข้าร่วมการทดสอบระบบเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings กว่า 80 คน

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาทและอำนวยพรเพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนได้ประสบความสำเร็จในการสอบประมวลความรู้ที่จะถึงนี้