ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม กล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมร่วมพิธีทำบุญโดยคณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากนั้นได้ร่วมในพิธีปล่อยปลานิล จำนวน 89 ตัว ณ บริเวณท่าน้ำหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ฝั่งเรือนไทย 4 ภาค เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

#GRADSRU

#บัณฑิตวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Credit by : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี