ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดงานประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 9 “Business transformation in digital world” ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จึงขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความวิชาการ ของการศึกษาในสาขาด้านบริหารธุรกิจ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju/

กำหนดการส่งบทความและลงทะเบียน (2,000 บาท/บทความ)

เปิดลงทะเบียนเเละรับบทความตั้งแต่บัดนี้จนถึง 28 มกราคม 2565
ปิดรับบทความ28 มกราคม 2565
แก้ไขบทความ15 กุมภาพันธ์ 2565
วันสุดท้ายของการปรับปรุงแก้ไข22 กุมภาพันธ์ 2565
งานประชุมวิชาการและเสนอผลการวิจัย9 มีนาคม 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่… สำนักงานบริการและวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี ธุรกิจการเกษตร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ 053-873550 (888) , แฟกซ์ 053-873569

Email : ba_review@hotmail.com