บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันนี้ (4 เมษายน 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และ ดร.นรา พงษ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี