ร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล

วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 สิงหาคม 2565 เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนงานอุดมศึกษายุคใหม่ สู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่เป็นที่พึ่งแก่ชุมชนท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องเฟื่องฟ้า สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอบพระคุณภาพจากงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

#GRADSRU

Website : https://graduate.sru.ac.th

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru