บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2565

วานนี้ (9 สิงหาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/2565 โดยมีคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราช​พฤกษ์ 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุราษฎร์​ธานี และผ่านระบบออนไลน์ทางโปรแกรม Cisco Webex Meetings

#GRADSRU

Website : https://graduate.sru.ac.th

E-mail : graduate@sru.ac.th

Facebook : @graduate.sru

* การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562