มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 17 (The 17th International Conference on Humanities and Social Sciences : IC – HuSo 2022)
🎯 หัวข้อ “Research on the Transformation of the Humanities and Social Sciences in the Post-COVID-19 World”
📆 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565
ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือผ่านระบบออนไลน์

สามารถส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565
📍e-mail : ichuso2022@gmail.com

_______________________________________________

The Faculty of Humanities and Social Sciences at Khon Kaen University, Thailand, would like to invite you to join the 17th IC-HUSO International Conference on Humanities and Social Sciences: “Research on the Transformation of the Humanities and Social Sciences in the Post-COVID-19 World” from 7 – 8 November 2022. The conference will be held both onsite (at the Faculty) and online.

We are accepting applications through ichuso2022@gmail.com until 15 September 2022.

For more information, please see https://hs.kku.ac.th/ichuso

We look forward to welcoming you to our 2022 IC-HUSO