ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565

🔺 ตรวจสอบรายชื่อ จากเลขบัตรประชาชนของผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี 2561 – 2563 👉

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

🟩ปริญญาตรี ☎️ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 077-913357

🟦ปริญญาโท / ปริญญาเอก ☎️ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 077-913381