ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมงาน SPUCON2022 (Virtual Conf. ผ่าน Zoom) ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 กันยายน 2565 http://spucon.spu.ac.th

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom Online ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565

ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตั้งแต่วันนี้ – 30 ก.ย. 2565

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ https://spucon.spu.ac.th/