ประกาศด่วน! ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

📌 ประกาศด่วน! สำหรับบัณฑิต ทุกคนที่มีรายชื่อในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำระบบลงทะเบียนเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตทุกคน เริ่มลงทะเบียนได้
📌 ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

Click —> https://tabian.sru.ac.th/graduation_survey65/

————————-

📣📣DOWNLOAD หนังสือแจ้งรับปริญญา ใบตอบรับ ใบจองครุย และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2565

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
▫️ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 077-913357
▫️ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ☎️ หมายเลขโทรศัพท์ 077-913381