เปิดจองชุดครุย สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดจองชุดครุยสำหรับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำ ปีการศึกษา 2560 – 2562

📅ติดต่อจองชุดครุยได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

สามารถจองแทนได้ ใช้ข้อมูล ชื่อ-สกุล น้ำหนักและส่วนสูง ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
📞เบอร์โทรศัพท์ 077-913381 📱084-7871144 📱081-7872020