คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอใน “การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 9 (NCAA2020)” และ “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 3 (ICAA2020)” ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ หมดเขตส่งบทคัดย่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 … สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 084-545 8778 (ดารณี: ระดับชาติ) 087-459 6562 (ศศิมาภรณ์: ระดับนานาชาติ)
Facebook: ICAA&NCAA​ KMITL