รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และ หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563

SRU WebEx Meeting เครื่องมือสำหรับการประชุมและการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์

WebEx คืออะไร ?   WebEx คือ การประชุม Online ผ่าน Internet สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้ Computer , iPhone , iPad และ Android โดยสามารถ สามารถทำงานร่วมกับระบบ Audio โดย Active Speaker ระบบสามารถรับรู้ได้ว่าใครกำลัง เป็นคนพูด สามารถทำ Streaming Video สามารถเข้าประชุมได้หลาย ๆ Webcams พร้อมกัน บันทึกการประชุม Record และ Share การประชุมได้ มีฟังก์ชั่นในการ Chat ภายในระบบ WebEx การเข้าประชุมผ่านทาง Notebook / Desktop PC การเข้าร่วมประชุม WebEx จะต้องติดต่อขอใช้งานที่ ฝ่ายวิศวกรรมเครือ Read more

วิธีการใช้งาน Google Meet

1. เข้าสู่ระบบของ Google ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Email โดเมน @student.sru.ac.th หรือ @sru.ac.th หรือ @Gmail.com ของมหาวิทยาลัย ดังภาพ 2. คลิกที่ App หรือ 9 จุด จากนั้นคลิกที่ ไอออน Meet ดังภาพ (หรือจะเปิด website https://meet.google.com เลยก็ได้) 3. คลิกที่ Join or start a meeting (เข้าร่วมประชุมหรือเริ่มการประชุม) แล้วตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แล้วคลิก Continue (ต่อไป) แล้วคลิก Allow (อนุญาต) คลิก Join Now (เข้าร่วมเลย) 4. เชิญคนเข้าร่วม ทำได้โดยการ ส่ง Link ไปให้ เช่น ส่งทาง LINE/Facebook/Email หรือ Read more

วิธีการใช้งาน Zoom Cloud Meetings

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ องค์กรจำเป็นต้องให้บุคลากรในหน่วยงานเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน เเละแน่นอนว่าต้องมีกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั้นก็คือ การประชุม การสอบปากเปล่า การสัมภาษณ์ ฯลฯ บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทำบทความเพื่อสอนใช้แอปพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการ Video Conference โดยมีวิธีการใช้งาน มีดังนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://zoom.us แล้วกด Sign up for Free เพื่อใช้งานฟรี 2. กดสมัครสมาชิก (ฟรี) เพื่อเข้าใช้งาน โดยเราสามารถใช้ Gmail หรือ Facebook ลงทะเบียนเข้าใช้งาน 3. เมื่อเข้า Read more

เรียน ป. โท จะเลือก แผน ก หรือ แผน ข ดี?

การศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น ยังมีหลายๆ คนสงสัยในการเลือกเรียนระหว่างแผน ก กับ แผน ข ซึ่งไม่เข้าใจว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร และแผนไหนจะตรงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการของเรา ดังนั้นเราขอนำความเห็นจากหลายๆ แหล่งมาประมวลมาให้อ่านกัน ซึ่งอาจจะเป็นแนวทางให้ได้ตัดสินใจกันและหวังว่าคงมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจไม่มากก็น้อย และสิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องตอบโจทย์ตัวเองให้ได้ก่อนว่า “เราจะเรียนต่อในระดับปริญญาโททำไม? เรียนเพื่อไปทำอะไร?”  แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) และ แผน ข (การค้นคว้าอิสระ) หลักสูตรในแผน ก Read more