โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

วันนี้ 20 กุมภาพันธ์ 2563 บัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.สมชาย บุญคงมาก อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ โรงเรียนทุ่งนางเภา ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัด สุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธี

ผศ.สมชาย บุญคงมาก อาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนทุ่งนางเภา ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีตัวแทนจากหลายส่วนราชการเข้าร่วมด้วย วันนี้พวกเรามีทีมงานจากคณะนิติศาสตร์ ไปตั้งคลินิกกฎหมายให้บริการประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องที่ดินทำกิน ได้เข้ามาซักถาม และให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมด้วยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคใต้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาให้บริการกับประชาชนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลฯ และทีมงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มาค่อยให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับเรียนระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆ และทีมงานจากหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ บริการหนังสือ AR book ให้กับน้องนักเรียน นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสื่อสารองค์กรที่ไปให้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรา ทั้ง 5 ส่วน ได้รับเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จากนี้เราจะออกงานลักษณะนี้ร่วมกับจังหวัดบ่อยครั้งขึ้น เรียกง่ายๆว่า เห็นจังหวัดเคลื่อนที่ไปที่ใด ก็จะเห็นราชภัฏสุราษฎร์ฯที่นั่นแน่นอน เพราะเราจะร่วมกันทำให้ความหมายของ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น


เครดิตภาพถ่ายโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี