Click… เข้าสู่ระบบบรับสมัคร ONLINE

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าว จึงเปลี่ยนแปลงวิธีการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ด้วยวิธีการทางไปรษณีย์และด้วยระบบ Online ตามรายละเอียด ดังนี้


กำหนดการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง (15 ม.ค. – 30 เม.ย. 2563)
 • 1. สมัครทางไปรษณีย์ (15 ม.ค. – 25 เม.ย. 2563)
 • 2. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (15 ม.ค. – 25 เม.ย 2563)
 • 3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (5 พ.ค. 2563)
 • 4. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (16 พ.ค. 2563)
 •       4.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (20 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 •       4.2 สอบสัมภาษณ์ (23 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 • 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (27 พ.ค. 2563)
 • 6. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (30 พ.ค. 2563)
 • 7. เปิดเรียนภาคปกติ (15 มิ.ย. 2563)
 • 8. เปิดเรียนภาคพิเศษ (20 มิ.ย. 2563)

.. Click Download รายละเอียดเพิ่มเติม และแบบฟอร์มการสมัคร ..