ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

Click… เข้าสู่ระบบบรับสมัคร ONLINE

“ขอความกรุณาผู้สมัครด้วยตนเอง สวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรค”

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้


รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดรับ


กำหนดการรับสมัคร

 • 1. สมัครด้วยตนเอง (15 ม.ค. – 30 เม.ย. 2563)
 • 2. สมัครทางไปรษณีย์ (15 ม.ค. – 25 เม.ย. 2563)
 • 3. สมัครทางอินเตอร์เน็ต (15 ม.ค. – 25 เม.ย 2563)
 • 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (5 พ.ค. 2563)
 • 5. สอบคัดเลือกเข้าศึกษา (16 พ.ค. 2563)
 •       5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (20 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 •       5.2 สอบสัมภาษณ์ (23 พ.ค. 2563) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
 • 6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (27 พ.ค. 2563)
 • 7. รายงานตัวและปฐมนิเทศ (30 พ.ค. 2563)
 • 8. เปิดเรียนภาคปกติ (15 มิ.ย. 2563)
 • 9. เปิดเรียนภาคพิเศษ (20 มิ.ย. 2563)

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่…