กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ขัดล้างและเก็บขยะบริเวณศาลาหลวงพ่อพุทธโสธร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562


เครดิตภาพถ่ายโดย : กุสุมา ไชยพัฒน์