การรับสติกเกอร์ติดรถสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาฯ

เพื่อสะดวกต่อการเข้า-ออกมหาวิทยาลัยฯ จึงให้นักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ที่มีรถยนต์ทุกคน สามารถรับสติ๊กเกอร์ติดรถ ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 (คุณวิภาวดี)

ตั้งแต่บัดนี้ – วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์แบบฟอร์มขอสติกเกอร์รถได้ที่นี่…. หรือ CLICK  DOWNLOAD

พร้อมแนบหลักฐาน คือ 1) สำเนาทะเบียนรถ 2) สำเนาบัตรประจำตัวหรือบัตรนักศึกษา

(กรุณากรอกข้อมูลให้แบบฟอร์มให้เรียบร้อยก่อนนำมารับ)