ประกาศผลการสอบยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผลสอบยกเว้นการเรียน 1-63 (1)

Download ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563