ผศ.ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ค.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ความเชี่ยวชาญ: ออกแบบพัฒนาสื่อดิจิทัล เครือข่ายสังคมสื่อออนไลน์ ออกแบบระบบการสอน
Any review founded
COURSE
PRICE

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Baht 15,000.-

VIEW

Mail : jirasak@sru.ac.th

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]