ดร.กฤษณี สงสวัดิ์

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: กศ.ด. หลักสูตรและการสอน
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • E-mail:
  • ความเชี่ยวชาญ: การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนรู้
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Baht 21,000.-

VIEW

Mail : vikritanee@gmail.com

Phone : -

Web : #

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]