ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ปร.ด. ภาวะผู้นำการจัดการศึกษา
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • ความเชี่ยวชาญ: พฤติกรรรมศาสตร์และการวิจัยภาวะผู้นำ
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Baht 21,000.-

VIEW

Mail : jnatjaree@hotmail.com

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]