ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

2

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • E-mail:
  • ความเชี่ยวชาญ: การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยทางสังคมศาสตร์การวิจัยและพัฒนา สถิติวิจัย การใช้โปรแกรมการวัดและประเมินผลการศึกษา
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Baht 21,000.-

VIEW

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Baht 15,000.-

VIEW

Mail : sirisawas@gmail.com

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]