ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ปร.ด. การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยเซนจอห์น
  • ความเชี่ยวชาญ: การประกันคุณภาพการศึกษา
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Baht 21,000.-

VIEW

Mail : p1415014@yahoo.com

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]