ดร.อัญชลี แสงอาวุธ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ความเชี่ยวชาญ: การนิเทศ หลักสูตรและการสอน จิตวิทยาและการแนะแนว การจัดกิจกรรมแนะแนว
Any review founded
COURSE
PRICE

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

Baht 15,000.-

VIEW

Mail : kangmaew2009@hotmail.com

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]