ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุติการศึกษา : ศศ.ด. (การวางแผนการพัฒนาชนบท)
  • สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • ความเชี่ยวชาญ : การวางแผนและพัฒนาชุมชน
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

Baht 21,000.-

VIEW

Phone : 077-913363

Location : คณะมนุษยศาสตร์และส

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]