ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

MESSAGE ME

1

COURSES

0

RATING

  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ด. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  • สถาบัน: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • E-mail:
  • ความเชี่ยวชาญ: การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนเพื่อทักษะการคิดวิเคราะห์
Any review founded
COURSE
PRICE

สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

Baht 21,000.-

VIEW

Mail : khunwatt@hotmail.com

Location : คณะครุศาสตร์

Contact Me

[contact-form-7 404 "Not Found"]